Bijgeplaatst afval rondom (ondergrondse) afvalcontainers zorgen voor een vervuild straatbeeld. En een vervuilde omgeving stimuleert helaas meer asociaal gedrag en dat komt de leefbaarheid in de wijken niet ten goede. Natuurlijk wil je dat als gemeente niet. De Bries kan deze vicieuze cirkel doorbreken.

Casevideo van de pilot in gemeente Eindhoven

Nudged By Nose
Een innovatief en effectief vogelhuisje dat aanzet tot schoner gedrag

Het is mogelijk! Afvalgedrag positief beinvloeden met een universele taal die elke inwoner stimuleert. Hoe dan? Door een frisse citroengeur te verspreiden bij eencontainer verzamelplaats.

Met als resultaat: een sterke afname in bijplaatsingen!