De Bries • sectoren

Voor Onderwijs & Zorg

Een schonere wereld voor iedereen! Meer en beter afval scheiden of zwerfafval voorkomen? Hoe pak je dat aan?

We vinden onze mooie wereld belangrijk voor nu maar natuurlijk ook voor de toekomst. Wij vinden het belangrijk om leerlingen, medewerkers en ook ouderen goed te informeren en te betrekken bij het aanpakken van zwerfafvalproblemen, het verminderen van afval en het stimuleren van afvalscheiding. Door samen te werken met scholen, onderwijsinstellingen, BSO’s en zorginstellingen kunnen we invloed uitoefenen. Op deze pagina lees je wat De Bries voor jouw school, BSO of zorginstelling kan betekenen.

De Bries helpt scholen & BSO’s

Een wereld zonder zwerfafval, dat is onze droom! Om onze mooie wereld te beschermen vinden we het belangrijk om kinderen en jongeren op een jonge leeftijd bewust te maken over zwerfafval en de gevolgen daarvan. Maar we willen ook kinderen op jonge leeftijd voorlichting geven over de waarde van afval en waarom recycling zo belangrijk is.

Wij zijn ervan overtuig hoe eerder je kinderen betrekt bij de thema’s afval, grondstoffen, recycling en zwerfafval, hoe beter! Bekijk ons educatieprogramma ‘Afval & en je omgeving’ met diverse gastlessen voor het basis- en voorgezet onderwijs.

Ontdek Educatieprogramma

Afval scheiden op school & in de klas

Wil jij afval gaan scheiden in de school en in de klassen? Wil je ook afval verminderen op het schoolplein? Bekijk ons assortiment aan slimme producten om afval te scheiden en zwerfafval te verminderen:

785,96 649,55 excl. BTW
1.020,03 843,00 excl. BTW
550,55 455,00 excl. BTW
56,94 47,06 excl. BTW
49,49 40,90 excl. BTW

Afval scheiden in zorginstellingen

Heb je de ambitie om de hoeveelheid restafval te verminderen en afval beter te scheiden? Wij zijn ervan overtuigd dat een schone en prettige leefomgeving een positieve invloed heeft op de gezondheid van medewerkers en bewoners. Bij De Bries geven we voorlichting aan ouderen (inwoners) en personeel, we bieden de meest ideale inzamelmiddelen om restafval te verminderen en om afval (nog beter) te scheiden.

Vrijblijvend Adviesgesprek

Optimaal afvalbeheer zorginstellingen

Samen met de bewoners en personeel restafval verminderen en afval scheiden? Bekijk ons assortiment aan slimme producten om afval te scheiden:

785,96 649,55 excl. BTW
1.020,03 843,00 excl. BTW
550,55 455,00 excl. BTW
56,94 47,06 excl. BTW
49,49 40,90 excl. BTW