De Bries • sectoren

Voor gemeenten

Een schonere wereld voor iedereen! Hoe pak je dat aan binnen jouw gemeente?

Een schone wereld voor kinderen, jongeren, volwassenen en zelfs voor senioren heeft een positieve invloed op de leefbaarheid in wijken. Met goede activiteiten, projecten en initiatieven kunnen inwoners, ondernemers, scholen, verenigingen, gestimuleerd worden om zich in te zetten voor het verminderen van afval & zwerfafval.

Hoe pak je als gemeente afvalscheiding binnen de organisatie aan? Hoe laat je inwoners (nog) beter afval scheiden? Hoe kan je als gemeente inwoners stimuleren om zwerfafval op te ruimen? Op deze pagina lees je wat De Bries voor jou als gemeente kan betekenen.

De Bries helpt bij een zwerfafval-aanpak

Het verminderen en voorkomen van zwerfafval is een gedeelde verantwoordelijkheid. De Bries brengt de gemeente, inwoners, scholen en ondernemers bij elkaar. Hierdoor kan iedereen aangeven wat de wensen zijn om de buurt, wijk, winkelstraat, schoolomgeving en buitengebied mooier te maken en ontstaan er mooie initiatieven.Zijn er al mooie initiatieven zoals bijvoorbeeld: een opschoondag, het werven van vrijwilligers, het geven van gastlessen op onderwijsinstellingen, het inrichten of het aanpakken van snoeproutes en hotspot-locaties? Super goed en fijn dat je zo ambitieus bent. Maar weet je niet hoe je het moet aanpakken? Of zijn er geen initiatieven? De Bries adviseert gemeenten, inwoners, scholen, ondernemers stap voor stap en met veel plezier om de zwerfafval-aanpak en initiatieven tot een succes te maken!

Ontdek De Bries

Producten voor zwerfafval

Wil je een blikvanger op een snoeproute plaatsen? Wil je ZAP-vrijwilligers voorzien van opschoonmaterialen? Of wil je het park voorzien van nieuwe afvalbakken?

Groen
Wit
Zwart
 9,95 incl. BTW
 8,22 excl. BTW
 49,76 incl. BTW
 41,12 excl. BTW
 49,76 incl. BTW
 41,12 excl. BTW
 69,50 incl. BTW
 57,44 excl. BTW
 69,50 incl. BTW
 57,44 excl. BTW
Antraciet
Blauw
Bruin
Oranje
 60,49 incl. BTW
 49,99 excl. BTW

De Bries helpt bij het stimuleren van afval scheiden

Gemeenten staan voor de uitdaging om de hoeveelheid restafval om laag te brengen naar 30 kg per inwoner per jaar in 2025. De Bries helpt en adviseert gemeenten hoe zijn het afvalbeleid het beste kunnen vormen om de doelstelling te behalen. Daarbij sturen wij aan op de kwaliteit van de afvalstromen en de invloed van inwoners.Het stimuleren van (betere) afvalscheiding door bijvoorbeeld service verhoging (makkelijker maken en frequenter inzamelen van afvalstromen m.u.v. restafval), het inbouwen van financiële prikkels en het inzetten van een duidelijke doel(groep)gerichte communicatiecampagne.

Advies nodig?

Doelgroepgerichte & voldoende voorzieningen

Kunnen inwoners hun afval wel goed gescheiden aanbieden? Staan er voldoende glas-, papier-, textiel-, luiercontainers? Staat ze op de juiste locaties en zijn ze goed bereikbaar?Hoe ziet de thuis- en persoonlijke situatie eruit? Is er ruimte voor 4 minicontainers? Is er een medische indicatie? Heeft de gemeente speciale GFT+e of aanrecht emmertjes beschikbaar gesteld? Allemaal voorbeeld vragen die cruciaal zijn.

Wil jij je medewerkers en collega’s op kantoor ook afval laten scheiden?

Het is natuurlijk ook belangrijk om zelf en samen met je collega’s het goede voorbeeld te geven en ook afval op de juiste manier weg te gooien. Want ook jullie kunnen natuurlijk iets bijdragen aan een schonere wereld! Wordt het afval op kantoor nog niet of optimaal gescheiden? Bekijk onze mooie en praktische afvalinzamelsystemen!

Ben je op zoek naar slimme voorzieningen om afval te laten scheiden?

Bekijk onze slimme en gebruiksvriendelijke producten

Groen
Wit
Zwart
 9,95 incl. BTW
 8,22 excl. BTW
 49,76 incl. BTW
 41,12 excl. BTW
 49,76 incl. BTW
 41,12 excl. BTW
 69,50 incl. BTW
 57,44 excl. BTW
 69,50 incl. BTW
 57,44 excl. BTW
Antraciet
Blauw
Bruin
Oranje
 60,49 incl. BTW
 49,99 excl. BTW